Reklamáció-kezelés

Reklamációk és kártérítési igények

Cégünk kiemelt figyelmet fordít a beérkező reklamációk és kártérítési igények kivizsgálására.

Célunk, hogy feltárjuk a probléma pontos okait és a felmerülő eseteket minden érintett fél egyetértése mellett, Általános Szerződési Feltételeinknek megfelelően mielőbb, de legkésőbb annak benyújtását követő 30 munkanapon belül zárjuk le.

Reklamációs- és kártérítési igény írásban, a feladástól (vagy a jegyzőkönyv kiállításától – ld. alább) számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesíthető.

Lehetőségeinkhez mérten törekszünk arra, hogy olyan megelőző intézkedéseket vezessünk be (pl. bizonyos munkafolyamatok és kommunikációs csatornák átszervezése), amelyekkel minimálisra csökkenthetjük az újbóli bekövetkezés esélyét.

Minden beérkező reklamációt nyilvántartásba veszünk és végigvezetünk egy olyan belső eljáráson, amely garantálja annak pártatlan, objektív elbírálását.


Tárgyuk szerint a reklamációkat ügyfélszolgálatunkhoz vagy pénzügyi osztályunkhoz kell írásban eljuttatni:

Ügyfélszolgálat

 • bármilyen operációs probléma (késés, részleges kézbesítés, elveszés, futárhibák, stb.)

Reklamáció kezelő kollégánk elérhetőségei:

Nemzetközi szállítás esetén – Nemzetközi ügyfélszolgálat:


Pénzügy

 • költségviselő (fuvardíj fizető) megváltoztatása, rossz költségviselő;

 • kollektálási hiba miatti számlareklamációk;

 • bármilyen számlatechnikai probléma miatti reklamáció (rossz vevő név, fizetési határidő, stb.)

Pénzügyi osztályunk elérhetőségei:

Káresemény-kezelés

A reklamációk ezen speciális esetei a küldemények megsemmisülésére, elvesztésére, tartalomhiányára vagy sérülésére vonatkoznak.

Ahhoz, hogy vitán felül megállapítható legyen az érintettek felelősségének mértéke, a kártérítési igény bejelentésének szigorú formai követelményei vannak. Kártérítési igény érvényesítésére alapvetően a feladó jogosult.

Kártérítésre vonatkozó reklamáció

Kártérítésre vonatkozó reklamáció írásban, a küldemény fuvarlevélszámának azonosítása és az alábbi dokumentumok benyújtása mellett fogadható be:

 • Kártérítési igény bejelentő lap (eredeti példányban!);

 • a csomag kézbesítésekor (a küldemény kezelésének bármely szakaszában észlelt káreseménykor) felvett Kár- hiány felvételi jegyzőkönyv;

 • a csomag tartalmát igazoló okmány(ok);

 • a kártérítendő nettó összeget bizonyító dokumentum;

FONTOS

Cégünk nem felel a keletkezett kárért, amennyiben az

 • a működési körünkön kívül álló elhárítatlan okból keletkezett,

 • ha nem a belső tartalomnak megfelelően volt csomagolva,

 • ha elégtelen vagy el nem távolított korábbi címzés okozta,

 • ezen felül nem felel közvetett kárért, elmaradt haszonért sem.


Nemzetközi szolgáltatások esetén a kártérítés a nemzetközi CMR egyezmény szabályai szerint történik.


Káresemény kezelő kolléganőink elérhetőségei: