EKÁER – Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

Megbízóink igényeinek megfelelve szeretnénk az alábbiakban tájékoztatást nyújtani a 2015. január 1-jén elinduló Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel (EKÁER) kapcsolatban.

Tisztelt Partnerünk!

A Magyar Közlöny 2014. évi 188. számában megjelent 50/2014. (XII.31.) NGM számú rendelet előírásai szerint 2015. január 1-ével Magyarországon bevezetésre került az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER). Amennyiben ez a rendelet Önöket érinti, akkor nyilván tudomással bírnak arról, hogy a rendszer hatálya alá tartozó küldemények feladóit szigorú szankciókkal fenyegetett bejelentési kötelezettség terheli a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

Hangsúlyozzuk, hogy a bejelentés minden esetben a rendszer hatálya alá tartozó küldemény feladójának, tehát a minket szállítással megbízó fél kötelezettsége, melynek elmulasztása jelentős büntetéssel és további súlyos következményekkel járhat. A bejelentés elmulasztásából vagy egyéb hiányosságából adódó károkért és következményekért cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben az EKÁER szabályozás szerint bejelentésre kötelezett küldemény szállításával bíznak meg minket, az alábbi megoldásokkal tudjuk megkönnyíteni a NAV felé történő kötelezettségeik teljesítését:

Amennyiben megbízásaik adatait

  • ügyfélprogramunkon (SmartImp) keresztül továbbítják felénk, abban az esetben kérjük, hogy a programban szükséges módosítások elvégzésének céljából jelezzék igényüket a cégükkel kapcsolatot tartó üzletkötőnknél, vagy az ertekesites@tofhungary.hu és az it@tofhungary.hu e-mail címek valamelyikén.
  • saját rendszerből kinyert csv file formájában juttatják el cégünkhöz, abban az esetben a file-t további mezőkkel szükséges bővíteni. A részletekkel kapcsolatban kérjük, hogy szintén vegyék fel a kapcsolatot a cégükkel kapcsolatot tartó üzletkötőnkkel, vagy kollégáinkkal az ertekesites@tofhungary.hu és az it@tofhungary.hu e-mail címek valamelyikén.

A fenti módosítások elvégzéséig – ideiglenesen – a napi küldemény adatok mellett külön táblázatban is fogadni tudjuk az EKÁER-es küldemények kiegészítő információit; ez esetben a következő adatokat kérjük megadni küldeményenként:

Fájl formátum: .CSV

FUVSZÁM EKÁER EKÁER_e-mail
Meghatározás Csomagazonosító EKÁER azonsosító EKÁER értesítő e-mail cím
Típus Alfanumerikus Alfanumerikus Alfanumerikus
Max. hossz 24 20 100

Mivel cégünk gyűjtőszállítmányozási rendszerben működik, a küldeményeket a feladástól a kézbesítésig legalább kettő vagy több gépjármű szállítja. Az ebből adódó rendszámváltozásokról minden érintett ügyfelünk számára folyamatos, valós idejű információkat tudunk majd küldeni egy, erre a célra külön megadott, dedikált e-mail címre.

Ezen felül – amennyiben igényt tartanak rá és részünkre jogosultságot biztosítanak erre – ezeket a rendszámváltozásokról szóló bejelentéseket ügyfeleink nevében a NAV rendszerében – adminisztrációs felár ellenében – közvetlenül mi módosítjuk.

Az EKÁER adminisztrációs felár mértéke nem szerződött partnereink számára:
600 Ft + ÁFA / EKÁER-es küldemény.
Az EKÁER adminisztrációs felár mértéke szerződött partnereink számára:
300 Ft + ÁFA / EKÁER-es küldemény.

Operációs hálózatunk jellegéből adódóan ezek a rendszámváltozások minden esetben az esti, éjszakai, illetve kora hajnali órákban történnek, így ez lehet a legkényelmesebb megoldás ügyfeleink számára.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a küldemények felvételét végző gépjármű rendszámát minden esetben a megbízónak kell berögzíteni a NAV EKÁER rendszerébe. A küldeményeknek a NAV EKÁER rendszerben történő lezárása szintén a megbízó kötelezettsége.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy ezen kiegészítő szolgáltatás igénylése esetén a NAV EKÁER felületén történő bejelentés során meg kell adniuk a trans-o-flex Hungary Kft. EKÁER rendszerben rögzített alábbi szállítmányozói azonosítóját és ugyanitt hozzájárulásukat kell adják ahhoz, hogy módosíthassuk a rendszám adatokat:

118784545

A rendszámváltoztatásokhoz szükséges jogosultság NAV rendszerében történő beállításával kapcsolatos részletes információkat a későbbiekben közöljük.

Honlapunk E-Ügyfélszolgálat / Letölthető dokumentumok menüpontja alól is letölthető, EKÁER Hozzájárulás nevű formanyomtatvány kitöltésével és az ertekesites@tofhungary.hu címre történő elküldésével, kérjük feltétlenül, mielőbb adják meg számunkra azt az e-mail címet, melyre a rendszámok változásairól szóló értesítéseket várják. Ugyanezen az űrlapon tudnak hozzájárulást adni cégünknek arra vonatkozóan, hogy az Önök nevében a rendszámváltozásokat a NAV rendszerébe is feltöltsük.
A kitöltött hozzájárulásból kérjük, hogy egy eredeti, cégszerűen aláírt példányt a „trans-o-flex Hungary Kft. / Értékesítés 1239 Budapest, Európa út 12.” címre is szíveskedjenek elküldeni.

Budapest, 2015. január 28.

Tisztelettel:
trans-o-flex Hungary Kft.


KORÁBBI HÍREINK

Az EKÁER elsődleges célja a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, a gyakran emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása és nem utolsó sorban az adóelkerülők kiszűrése.

Az EKÁER-rel nyomon követhetővé válik az áruk tényleges útja, hiszen a szállítással kapcsolatos adatokat (áru megnevezése, mennyisége, címzett, feladó adatai, szállító jármű rendszáma stb.) egy központi elektronikus rendszerben még a fuvarozás előtt kell rögzíteni.

Ezen adatok egy része (termék tömege, értéke, a szállító gépjármű rendszáma) a szállítmány megérkezéséig módosítható, és az átvételi (kirakodási) helyre érkezés időpontját követő munkanapon is elegendő rögzíteni. A gépjármű rendszámának megadása nem feltétele az EKÁER szám megállapításának, azonban a fuvarozás megkezdéséig ezt az adatot is rögzíteni kell.

(forrás)

Az EKÁER hivatalos holnapja itt található, valamint folyamatosan frissülő információkat az alábbi linken is találhatnak.


Jelenlegi, naprakész információink:

2014.12.17.

  • a benyújtott törvénymódosító javaslatot jelenleg is tárgyalja az Országgyűlés,
  • amennyiben a törvénymódosítást elfogadja az Országgyűlés, abban az esetben várható egy miniszteri rendelet, amely szabályozza az EKÁER adatszolgáltatásának folyamatát (ez egyelőre nem ismert),
  • ezt követően a trans-o-flex Hungary Kft a lehető leggyorsabb módon elérhetővé teszi a megbízói számára azokat az információkat, melyek az EKÁER azonosító megkéréshez szükségesek.

2014.12.18.


2014.12.19.

A NAV-tól kapott információk alapján az EKÁER rendszerbe történő bejelentés alapvető kritériumai:

  • a terméket átvevőnek/címzettnek a Közösségen belüli beszerzést és az egyéb célú behozatalt;
  • az eladónak/feladónak az EU más tagállamába történő értékesítést és az egyéb célú kivitelt;
  • az eladónak az első belföldi adóköteles értékesítést, ha az nem a végfelhasználó részére történik.

A trans-o-flex Hungary Kft mai management döntése alapján 2015 január 1-ét követően vállalja EKÁER küldemények továbbítását belföldi, és export forgalomban. A még függőben lévő miniszteri rendelet hiánya miatt a szükséges informatikai fejlesztésekről, és logisztikai folyamatokról későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.


2015.01.08.

A trans-o-flex Hungary Kft. EKÁER rendszerben rögzített szállítmányozói azonosítója:

    118784545


2015.01.14.

Tisztelt Partnerünk,

Az EKÁR rendszerrel kapcsolatban fő kérdésként kellet megvizsgálnunk, és értelmeznünk a jogszabályt a mentességekkel kapcsolatban.

Az elmúlt napokban a legtöbb vitát kiváltó kérdés az EKAER kapcsán az volt, hogy például egy 5 kg-os, 300 millió forint értékű küldeményre kell-e EKÁER- számot kérni. (Ugyanez a kérdés merül fel a 100.000 Ft értékű 3.000 kg súlyú küldeménynél.)

Ha kizárólag a jogszabály szövegét vizsgáljuk, nem kellene EKAER- számot igényelni ebben az esetben a NAV Ellenőrzési Főosztályának az az álláspontja, hogy a jogalkotó eredeti szándékát fogják szem előtt tartani vizsgálat, ellenőrzés során. Mivel a fenti példa az utaztatások áfacsalások szempontjából kockázatos lehet, ezért az ehhez hasonló esetekben EKAER- számot fognak kérni, annak hiánya esetén hatósági zárat alkalmazhatnak, mulasztási bírságot vehetnek ki, amely adott esetben fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A fentiekkel kapcsolatos jogszabály értelmezés kérdéskörében megjelent egy cikk az Adóvilág 2015. évi első számában, mely az alábbi linkről érhető el.

Az ekaer.nav.gov.hu oldalon a kérdések – válaszok szekcióban a „Gyűjtőfuvar” menüpontban a NAV munkatársai is módosították az ilyen jellegű kérdésre a választ, amely a fenti álláspontot is tükrözi;

„Gyűjtőfuvarozás esetén abban esetben áll fenn a bejelentési kötelezettség, ha az adózó által feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot meghaladja.”

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az EKÁER rendszert fejlesztő cég közzétett egy EKÁER kalkulátort, mely használatával – a jelenlegi NAV álláspont alapján – egyértelműen eldönthető az adott termékegységről (azaz küldeményről), hogy EKÁER köteles-e vagy sem. A kalkulátor az alábbi linken érhető el.